Over Tom

Vanaf 2016 mag ik met een club fijne mensen Groningen beter en mooier maken. Ik woon met m’n vrouw en twee dochters in De Held en werk voor zeven groene NGO’s, waar ik net als in de politiek groene idealen kan verwezenlijk. Eind vorig jaar ben ik gekozen tot fractievoorzitter.

Dat ik vroeger de kans heb gehad om vanaf de mavo in Veendam tot mijn postdoctoraal opleidingen te stapelen, bracht me bij D66. Kansengelijkheid, goed onderwijs, jezelf kunnen zijn én dus die groene idealen maken me dat ik me in deze partij ontzettend thuis voel.

Iedereen moet zichzelf kunnen zijn en kunnen ontwikkelen. Maar er zijn teveel barrières. Veel mensen zijn gelukkig zoals ze leven. Maar het is wél de dure plicht van de overheid om de kans aan te reiken. De verbinding tussen hoger en lager opgeleiden staat onder druk. 

Het succes van D66 in de stad staat in schril contrast met de bijna-winst van de PVV in mijn geboortedorp. De opkomst van dit soort partijen was voor mij een tweede reden om voor D66 te kiezen.

Want toen ik in 2002 voor het eerst mocht stemmen, was net Pim Fortuyn vermoord. Ik koos voor een partij die tegenstellingen wil overbruggen en bleef trouw.

Ik heb ook stevige groene idealen. Die zet ik politiek én beroepsmatig in. Ik heb een achtergrond als communicatieprofessional en doe nu de public affairs voor zeven groene NGO’s. Ik richt me op bescherming en verbetering van de natuur, door onze belangen te behartigen richting overheid, politiek en bedrijfsleven.

En sinds we twee prachtige dochters hebben, is mijn blik nóg meer op de toekomst gericht. Ik acteer in het hier en nu, maar denk regelmatig een generatie verder. Want ik gun mijn – en alle kinderen – een schone, eerlijke en gezonde wereld waarin ze alle kansen krijgen en volledig zichzelf kunnen zijn.

Vrijheid en kansen krijgen. Die sfeer is er bij D66 en heeft me gebracht waar ik nu ben. Als lijsttrekker wil ik me niet alleen inzetten voor een mooi verkiezings- en onderhandelingsresultaat, maar ook voor een sfeer waarin mensen die vrijheid voor ontwikkeling voelen en pakken.

Doe je met me mee?