MTB-ers creëren mountainbikeroute na D66-motie

Vorig jaar diende D66-raadslid Tom Rustebiel een motie in over een MTB-route op het SuikerUnie-terrein. Echter niet het college, maar een aantal mtb-ers ging ermee aan de slag. Tom: ‘Het plan dat ze maakten is vandaag besproken in de raadscommissie. Ze kunnen gaan bouwen!’

De media-aandacht naar aanleiding van de motie zorgde voor enthousiaste reacties uit de stad. Daarop besloot Tom de geïnteresseerden in oktober bijeen te roepen. ‘De energie spatte er meteen vanaf. Ik ben onder de indruk over hoeveel mensen nu al betrokken zijn. Ook ben ik er trots op, dat de gemeente het initiatief zo snel heeft omarmd en verder heeft geholpen.’
Klimmetjes

Vanuit de initiatiefgroep zijn Han Settels en Rutger Kussendrager, beiden fervente MTB-ers, het plan gaan leidden. Rutger: ‘We hopen dat we een route kunnen realiseren voor jong en oud. De westkant van de stad leent zich daar uitstekend voor, onder meer vanwege de vele klimmetjes die te maken zijn op het SuikerUnie-terrein en de directe omgeving.’
Noordenveld

Aanleiding voor de motie van Tom was dat Noordenveld al bezig is met het bouwen van routes. Han Settels: ‘We willen bij het transferium aansluiten op de routes van buurgemeente Noordenveld. We denken aan zo’n 15 kilometer parkoers in Groningen, van waaruit je vervolgens via Peize, Roden en Norg helemaal tot aan Veenhuizen kunt mtb-en.’
Kinderroute

Mountainbiken is een snelgroeiende sport. Er zijn zo’n 700.000 beoefenaars, maar de dichtstbijzijnde route vanaf Groningen is in Zuidlaren. Han: ‘We gaan echt in een behoefte voorzien. En naast de lange route willen we ook een korte track bouwen speciaal voor kinderen, omdat het een hartstikke gezonde en aantrekkelijke sport is.’
Draagvlak

Naast Han en Rutger hebben zich zo’n 20 tot 25 andere MTB-ers, maar ook bedrijven en kennisinstellingen aangesloten. Rutger: ‘Dat moet ook, want we hebben breed draagvlak nodig. Niet alleen voor extra financiën, maar ook vrijwilligers voor het bouwen en onderhouden van de route. We gaan nu eerst in gesprek met de terreineigenaren om de precieze route te kiezen. Dat hangt onder meer af van andere recreatievormen en ecologie.’’
Buitensport

Volgens Raadslid Arend Jan Wonink (sport) past de route uitstekend in de ambitie van D66-wethouder Paul de Rook om Groningen geschikt te maken voor sport in de openbare ruimte. ‘In Groningen sporten zo’n 90.000 mensen in de openbare ruimte. Het is heel goed dat de gemeente nu niet alleen een sterk programma voor verenigingsporten heeft, maar ook aan deze doelgroep denkt.’

Wil je ook meedoen? Laat het weten op mtbroutegroningen@gmail.com

Volg het initiatief ook op facebook.

D66 wil statiegeld op flesjes en blikjes

D66-raadslid Tom Rustebiel wil samen met de PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie en Partij voor de Dieren dat Groningen zich aansluit bij de Statiegeldalliantie. Deze alliantie, die vorige week in het leven is geroepen, bestaat uit maatschappelijke organisaties uit Nederland en België. Zij pleiten voor statiegeld op fles en blik, om zo het zwerfafval terug te dringen. In bijvoorbeeld Duitsland is dit succesvol.

Tom vervolgt: ‘Groningen doet veel op het gebied van afval en wil in 2025 afvalloos zijn. In het Stadspark hebben we een parkeerplaats van WC-papier en er zijn programma’s zoals 100x100x100 en ‘minder afval dankzij mij’  waarin Stadjers op een leuke manier gestimuleerd worden om zoveel mogelijk afvalvrij te leven. Maar daarmee zijn we nog niet circulair.’

Circulaire economie
De partijen verwachten veel van de invoering van statiegeld. Tom: ‘Met de invoering van statiegeld op flesjes in blikjes kan in één klap 40% van het zwerfvuil uit het straatbeeld verdwijnen en opgehaald worden voor hergebruik.’  Afval is niet alleen een lokaal probleem, maar ook nationaal en mondiaal. Daarom is op alle niveaus actie nodig. Van het aanpakken van de plastic soup in de oceaan tot en met de invoering van statiegeld op blikjes en flesjes, waar de statiegeldalliantie voor pleit.

Groot draagvlak
‘Het is belangrijk dat een stad als Groningen dit pleidooi onderschrijft’, besluit Tom. De Statiegeldalliantie zag vorige week het levenslicht en wil voor statiegeld pleiten bij de Nederlandse en Belgische overheid. Naast  Arbeid en Milieu, Zwerfinator, de Plastic Soup foundation en Stichting de Noordzee is ook een aantal gemeenten al aangesloten. 74% van de Nederlanders blijkt voorstander van statiegeld op flesjes en blikjes.

Amsterdam
Naar verwachting antwoordt het college binnen drie weken op de oproep van D66, PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie en Partij voor de Dieren. Naast de maatschappelijke organisaties hebben onder meer Amsterdam, Purmerend, Hengelo en Leiden zich al aangesloten bij het pleidooi voor statiegeld op blikjes en flesjes.

Partijen willen uitleg over brandstofkeuze gemeentelijk wagenpark

Onlangs heeft de gemeente Groningen de aanbesteding voor de brandstoffen van het gemeentelijk wagenpark uitgeschreven.  Het college lijkt van plan te kiezen voor onder meer GTL (Gas to Liquid), terwijl er ook andere duurzame brandstoffen op de markt zijn. GroenLinks, Partij voor de Dieren en D66 stellen vragen bij deze keuze.

De partijen zien dat Groningen voorop loopt, bijvoorbeeld met het experiment voor waterstof als brandstof. Daarom bevreemdt in deze aanbesteding de eventuele keuze voor GTL hen ook. GroenLinks-raadslid Martijn van der Glas: ‘Duurzaamheid moet centraal staan in alles wat we als gemeente doen. We willen honderd procent duurzaam inkopen, geen fossiele producten gebruiken als dat niet hoeft.’

Gerjan Kelder van de Partij voor de Dieren sluit zich daarbij aan. ‘Wij willen graag weten of duurzame alternatieven zijn meegenomen. Zo nee, hoe is deze keuze dan te rijmen met de ambitie van de stad om in 2035 energieneutraal te zijn?’

Tom Rustebiel van D66 heeft ook vragen over de voorwaarden van de aanbesteding. ‘We zouden graag zien dat het college open blijft staan voor andersoortige brandstoffen, zo zijn we ook ooit met waterstof begonnen.’

In het verleden waren er de nodige kanttekeningen te plaatsen bij biobrandstof. De biomassa waaruit deze werd gemaakt bestond toen vaak uit voedselconcurrenten als mais en soja. Maar de laatste jaren wordt hiervoor afval gebruikt uit de papier- en pulpindustrie en de horeca (frituurvet). Daarbij is de reductie van CO2-uitstoot ten opzichte van fossiele diesel zeer aanzienlijk.

De partijen hebben schriftelijke vragen gesteld over de kwestie aan het college van B&W.

D66 en VVD willen parkeerplaatsterrassen in de zomer

D66 en de VVD vragen het college of parkeerplaatsen tijdelijk benut kunnen worden voor terrassen. In Groningen lopen terrassen snel vol in de zomer, terwijl parkeerplekken soms leeg blijven. D66 en de VVD zien een mooie kans om deze ruimte wel te benutten met flexibele parkeerplaatsterrassen.

D66-raadslid Tom Rustebiel: ‘We zien dat bewoners al regie over hun straat pakken en bijvoorbeeld kiezen voor groen en speelruimte. Laten we ondernemers diezelfde ruimte geven. In Rotterdam en Den Haag hebben ze deze regeling al. Het zorgt voor een bruisende stad met meer ruimte om te recreëren.’

VVD-fractievoorzitter Sabine Koebrugge: ‘Natuurlijk moeten we goed kijken naar draagvlak en parkeerdruk. Stadjers moeten hun auto nog wel kwijt kunnen. Maar als de ruimte er is dan zouden meer terrassen onze stad goed doen. Ze zorgen voor reuring en levendigheid in Groningen.’
Ruimte geven aan de stad

D66 pleit al langer voor slimmer, duurzamer en flexibeler omgaan met ruimte. Tom :‘Daarom dienden we de motie Diepenring autovrij ook in, omdat het een plek kan zijn voor beleving met bijvoorbeeld ook daar terrassen. En naar aanleiding van de mede door D66 ingediende motie over leefstraten maken bewoners hun straat groener en veiliger.’

D66 wil fietsroute vernoemen naar Bauke Mollema

De D66-fracties in Zuidhorn, Groningen en Provinciale Staten stellen voor om de Fietsroute Plus tussen Zuidhorn en Groningen te vernoemen naar Bauke Mollema. Ze stellen daarover vragen aan de drie colleges. De uit Zuidhorn afkomstige coureur won zondag een Touretappe, maar het begon op de fietsroute naar Groningen.

De renner uit Zuidhorn ontdekte zijn krachten door de ritten naar zijn school, in Groningen. D66-Statenlid Geert Kamminga: ‘Mollema reed parallel aan de Friesestraatweg naar de stad, met de brug bij Nieuwklap als hindernis. In de volksmond heet deze col al de Mollemabult. Maar laten we deze kans grijpen om het hele tracé naar hem te vernoemen.’

De Provincie Groningen investeert fors in de fiets. De Fietsroute Plus van Groningen naar Zuidhorn werd al geopend door diezelfde Mollema. D66-raadslid Tom Rustebiel: ‘Momenteel is de aanleg van een nieuwe brug bij Nieuwklap bezig. De route is onder fijnproevers en wielerkenners alom bekend. Onder meer Holland Sport maakte er een prachtig portret van.’

Rustebiel vervolgt: ‘Door dagelijks naar school te fietsen ontdekte Mollema zijn enorme talent. En omdat topsport inspireert, hopen we dat het vernoemen van de Fietsroute Plus kinderen blijft verleiden om de fiets te pakken. Dat is gezond, duurzaam en voorkomt opstoppingen. En wie weet staat er dan weer een nieuwe Mollema op.’ Bauke Mollema is de eerste in Groningen geboren en getogen coureur die een etappe in de Tour de France wint.