Mobiliteit, Wonen

D66 en PvdA willen meer weten over Deltaplan voor het Noorden

D66 en PvdA hebben het college vragen gesteld over het maandag gepresenteerde Deltaplan voor het Noorden, waar woningbouwplannen terugkomen samen met de Lelylijn en de Nedersaksenlijn.

‘We zien er grote kansen in, er is een wooncrisis en er is nood aan duurzaam vervoer. De Lelylijn en de Nedersaksenlijn zijn de snelle verbindingen en ontbrekende schakels die we nu echt missen. Maar we keken ook op van de aantallen geplande woningen. Er zou een stad net zo groot als Assen, Emmen en Groningen samen bij komen als je de cijfers optelt’, legt D66-fractievoorzitter Tom Rustebiel uit.

In de beantwoording op de vragen nuanceerde wethouder Roeland van der Schaaf de cijfers en vertelde hij meer uit over het proces. ‘Vanuit de Regio Groningen-Assen is gekeken naar wat maximaal mogelijk is. Onderzoek over of dat past bij onze economie, bevolkingsopbouw en landschap moet nog gedaan worden. D66 en PvdA staan ook naast diegenen die zich zorgen maken over het behoud van onze landschapskwaliteit en natuurwaarden.’

Rustebiel: ‘Maar het is ook logisch woningbouw daarbij te betrekken. Bouwen op plekken die goed ontsloten zijn met OV biedt grote kansen, ook voor Groningen. Alleen al het aansluiten van Drachten, en Heerenveen scheelt enorm veel vervoersbewegingen in de auto naar Groningen. En dan hebben we het nog niet eens over de voordelen van het hele traject.’

De wethouder zegde als antwoord op de vragen de raad toe met meer informatie te komen en de gemeenteraad daarbij te betrekken. Het is nu ook aan Den Haag om te kijken hoe een vervolgstap gezet kan worden, waarbij de lobby van de noordelijke overheden gericht blijft op de Lelylijn en de Nedersaksenlijn en het groeifonds.