Wonen

Is Groningen klaar voor toestroom nieuwe studenten?

D66 stelt woensdag vragen aan het college over de start van het nieuwe studiejaar. Fractievoorzitter Tom Rustebiel verwacht een toestroom aan studenten en maakt zich zorgen over de beschikbaarheid van voldoende huisvesting.

De fractie van D66 hoopt dat studentenstad Groningen na de zomer weer op volle toeren draait, met fysiek onderwijs en een bruisend studentenleven. De wereld van menig student is klein geweest, met online colleges op de studentenkamer en amper plekken om naar toe te gaan.

Tom Rustebiel: ‘Wij horen geluiden dat veel studenten het coronajaar willen inhalen, maar nu fysiek. En internationale studenten die voor een groot deel zijn weggebleven zouden nu alsnog de stap willen maken. We vragen ons af of we er klaar voor zijn qua huisvesting.’

Drie jaar geleden moest een aantal studenten eerst noodgedwongen in een tent slapen. Rustebiel: ‘Daar was niemand trots op. Sommige studenten zijn toen ook weer naar huis gegaan, met als ultieme consequentie dat een enkeling zelfs een heel studiejaar miste. Het probleem was toen de lastige voorspelbaarheid van het aantal te verwachten studenten. Lang niet elke ingeschreven student komt ook, waardoor gemeente en onderwijsinstellingen vaak pas in augustus zekerheid hadden over de aantallen.’

Dat de onzekerheid nu groter is dan toen, baart D66 zorgen. ‘Wij hebben drie jaar geleden aangegeven dat we verwachten dat onderwijsinstellingen ingeschreven studenten goed monitoren en volgen, zodat ze geïnformeerd worden over de kamermarkt en dat we andersom weten of ze ook echt komen. Maar we snappen ook dat onderwijsinstellingen nu veel andere dingen aan hun hoofd hebben en dat er grote onzekerheden zijn.’

D66 is er trots op dat Groningen een populaire studentenstad is en ziet er naar uit om iedereen een warm welkom te heten. Rustebiel: ‘Daarom willen we weten of er diverse scenario’s klaar liggen voor het nieuwe studentenseizoen, zodat iedereen die dat wil hier zijn of haar plek kan vinden.’