Economie en binnenstad

D66 pleit voor geleidelijke openstelling gesloten sectoren

De fracties van D66, VVD, PvdA en Student en Stad vragen het college om ruimte te bepleitten bij de Rijksoverheid om experimenten met openstellingen te