Mobiliteit

Steunbrief namens volledige raad richting Tweede Kamer over bruggen

Steunbrief namens volledige raad richting Tweede

D66-fractievoorzitter Tom Rustebiel heeft namens de voltallige gemeenteraad een brief geschreven aan de Tweede Kamer. Die stemt dinsdag over een motie van SP, D66, PvdD, GL en PvdA over de Groningse bruggen. Die roept de minister op de bewonersvarianten van de Paddepoelsterbrug en de Gerrit Krol-brug alsnog te onderzoeken.

Tom: ‘Wij richten deze brief – mede namens de lokale partijen – aan de landelijke fracties. We willen kenbaar maken dat dit bruggenbesluit meer dan 40.000 omwonenden en 16.000 dagelijkse gebruikers treft.  Onze hele raad is blij met het initiatief dat een vijftal kamerfracties heeft genomen om de motie in te dienen. We hopen op en lobbyen voor een meerderheid.’

Kamer over bruggen