Wonen

Gelijke kansen bij toewijzing nieuwbouw

Een gebrek aan nationale en lokale regels kan volgens NRC Handelsblad zorgen voor het omzeilen van afgesproken maximumprijzen en ontransparante toewijzingsprocedures voor nieuwbouwwoningen. De fracties van D66 en GroenLinks stelden schriftelijke vragen aan het college om duidelijkheid te krijgen over toewijzingen in de gemeente.

D66 raadslid Tom Rustebiel: “Groningen heeft een krappe woningmarkt. Als er nieuwbouwwoningen opgeleverd worden, schrijven meer mensen zich in dan er woningen beschikbaar zijn en is de concurrentie groot. We horen graag van het college hoe het in Groningen gaat met toewijzingen, want in een aantal andere gemeenten wordt een zorgelijk beeld geschetst.”

Door middel van ‘pluspakketten’ of ‘upgrades’ aan te bieden aan potentiële kopers zouden deze meer kans maken op de toewijzing van een nieuwe woning. Hierdoor worden de woningen te duur voor de oorspronkelijke doelgroep.

De fracties willen weten in welke mate de praktijken die in het artikel worden geschetst lokaal ook voorkomen en of dit in kaart kan worden gebracht. Daarnaast willen ze weten welke mogelijkheden het college heeft in geval van misbruik. GroenLinks raadslid Lieke Schoutens: “Groningen wil bouwen voor alle doelgroepen en streeft een inclusieve woningmarkt na. We moeten daarom scherp zijn op dergelijke processen in onze gemeente.”

Ontwikkelaars hebben vaak de vrije hand in het toewijzen van nieuwbouwwoningen en -appartementen. Door het grote woningtekort wordt er veel gespeculeerd met nieuwbouwwoningen. Voor elke nieuwbouwwoning zijn er 20 inschrijvingen. Daardoor kan het voor mensen moeilijk worden om een eerlijke kans te maken op de toewijzing van zo’n woning.