Wonen

Gelijke kansen bij toewijzing nieuwbouw

Een gebrek aan nationale en lokale regels kan volgens NRC Handelsblad zorgen voor het omzeilen van afgesproken maximumprijzen en ontransparante toewijzingsprocedures voor nieuwbouwwoningen. De fracties