Geen categorie

Diepenring: van parkeerplaats naar boulevard

De uitwerking van de motie Diepenring, die in 2016 werd ingediend door D66 raadslid Tom Rustebiel, stemt de fractie van D66 zeer tevreden. In de plannen die door de gemeente Groningen gepresenteerd zijn krijgt de Diepenring een mooie boulevard met meer ruimte voor recreatie en meer groen. Het gebied voor de Stadsschouwburg wordt ingericht als plein. Daarmee wordt de verblijfskwaliteit van de Diepenring vergroot. 

Jeej: Groningen krijgt heuse boulevard langs de gracht op Schuitendiep (sikkom.nl)

Recreëren aan het water moet een meer centrale plek krijgen in de stad, net zoals dat gebeurt in steden als Utrecht en Amsterdam. Daarnaast moeten we werken aan het creëren van een groenere binnenstad om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. De mogelijkheden voor het parkeren aan de straat worden sterk verminderd om deze ruimte vrij te maken. 

Tom: ‘Dit past prima in de aanpak van de binnenstad. Met de gele steentjes in de Brugstraat betrokken we de Westerhaven bij de binnenstad, het Forum en de Nieuwe Markt activeren de oostzijde en met deze plannen knappen we de kades op en verplaatsen we de bus van de Grote Markt naar de grachten, waardoor we ook met ons centrale plein aan de slag kunnen. Daarna volgt de noordzijde van de binnenstad. Zo verhogen we de verblijfskwaliteit, komen er meer niet-commerciële zitplekken bij en versterken we het ondernemersklimaat.’ 

In de plannen wordt ingezet op parkeerplaatsen voor bewoners. Voor bezoekers worden routes gecreëerd richting de parkeergarages en P+R terreinen. Er komt een aanlooproute richting het Groninger Forum, de Nieuwe en Grote Markt. Daarnaast wordt er een slimme fietsroute ingericht en krijgt ook de bus mogelijkheden om veilig en vlot langs de Diepenring te laten rijden. Het ontwerp van nieuwe haltes en de nieuwe bruggen langs de Diepenring zijn er op gericht om zoveel mogelijk belemmeringen te voorkomen.Tweet dit artikelDeel dit artikel op Facebook