Wonen

Meerderheid voorstel D66: 50% nieuwbouwen in het middensegment

D66 diende woensdag bij de raadsvergadering een voorstel in om 50% van de nieuwbouw in het middensegment te laten plaatsvinden. Raadslid Tom Rustebiel: ‘De huizenprijzen zijn zo snel gestegen, dat ook middeninkomens in de knel zitten.’ De motie is met meerderheid van de raad aangenomen.

De afgelopen jaren is slechts 30% van de nieuwbouw voor het middensegment gebouwd. Rustebiel: ‘Die trend moeten we keren. Andere steden hanteren heldere doelstellingen per segment. Als coalitie hebben we al voor de sociale huurwoningen een bouwnorm, maar de wooncrisis beperkt zich allang niet meer tot het goedkoopste segment.’

D66 ziet dat de problemen inmiddels wijdverbreid zijn. ‘Starters staan voor een bijna onmogelijke taak om een betaalbare huur- of koopwoning te vinden. En voor éénverdieners of zelfstandige ondernemers is het al niet veel beter. Er wordt veel gebouwd en er komt nog meer nieuwbouw aan, maar als we zo doorgaan zijn die woningen niet betaalbaar voor grote groepen mensen. Betaalbaarheid is een ondergeschoven kindje geweest.’ 

Ook de markt vraagt volgens D66 om heldere doelen. ‘We lezen in diverse vakmedia dat ontwikkelaars het prettig vinden als ze van tevoren weten wat de gemeente van ze vraagt. Het is daarom goed dat het college een woonakkoord met ontwikkelaars en beleggers wil gaan sluiten. Betaalbaarheid zou daar samen met verduurzaming en vergroening het belangrijkste kader moeten zijn.’

In januari diende D66 ook al een motie in ter stimulering van het middensegment. Rustebiel: ‘We lezen nu in de woonvisie dat het college dit idee wel omarmt, maar het moet concreter. Andere steden kiezen daar ook voor.’