Mobiliteit

D66 huldigt vier nieuwe fietsroutes

Vandaag stelt de gemeenteraad vier nieuwe fietsroutes vast. Een mooie, groene route naar Zernike via Park Selwerd, een vrijliggende route langs de drukke Helperzoom, een fietsrotonde bij de Wilhelminakade én toch een fietstunnel in de nieuwe zuidelijke ring. D66-raadslid Tom Rustebiel: ‘Prachtnieuws voor iedere fietser in wereldfietsstad Groningen.’  

Park Selwerd
Na vaststelling van de fietsstrategie en de aanleg van de eerste fietsstraat in Paddepoel gaat de schop in de grond voor maar liefst vier nieuwe routes. Tom: ‘De route door Park Selwerd is niet alleen fraai, maar ook hoognodig. Het is met 18.000 fietsers per dag één van de drukste routes van Nederland. Hij wordt breder, fraaier en sneller. Goed is ook dat er door bewonersparticipatie bomen zijn gespaard, waarvoor wij eerder ook aandacht vroegen. Al blijft kap natuurlijk een dilemma.

Scootervrije Helperzoom
Tom vervolgt zijn betoog over de Helperzoom. ‘Dit is een zogenaamde fietsrouteplus, van Haren naar het centrum. Hij komt los van de weg te liggen, ingebed in het groen. We hebben extra inzet gevraagd van het college voor de ecologie. En met tal van maatregelen, zoals andere verharding en verlichting, is dat ook gelukt. Als klap op de vuurpijl mogen scooters straks niet meer over de Esserhaag. We stelden er al schriftelijke vragen over omdat een scooter duizenden keren zoveel fijnstof uitstoot als een bestelbus.’

Fietstunnel Papiermolen
Dankzij de inzet van onder anderen D66-wethouder Paul de Rook, D66-gedeputeerde Fleur Graper en Aanpak Ring Zuid komt er tóch een fietstunnel onder de nieuwe ring bij de zwembad de Papiermolen, in Helpman. ‘Ik moet zeggen dat dit een hele opluchting is. Het is naast de Helperzoom een belangrijke stoplichtvrije noord-zuidroute, kijk naar de wachttijden op de Hereweg. We moeten niet alleen de wethouder en de gedeputeerde, maar ook Aanpak Ring Zuid danken dat ze ongelooflijk goed meedenken met ons over de belangen van de fiets.’

Wilheminakade
De hoek van de Prinsesseweg en de Wilheminakade, bij het Reitdiep,  wordt gekenmerkt door één van de meest chaotische verkeerssituaties van Groningen. ‘Ik denk dat dit samen met de wegenspaghetti op de kop van het Boterdiep/Boteringesingel de meest complexe fietserspuzzel van Groningen is. Het mooie aan deze fietsrotonde is, dat hij op een bewonersavond is bedacht door een verkeerskundige van de gemeente en een aanwonende. Een prachtig voorbeeld van co-creatie. En ik heb begrepen, dat deze oplossing uniek is in Nederland. Een iconische oplossing, dus.’

Fietsbeleid
Het fietsbeleid is erop gericht om nog meer mensen in Groningen voor de fiets te laten kiezen. Tom: ‘Het percentage fietsers is nergens in de wereld zo hoog als in Groningen. Toch kan het nog beter, zeker als mensen vanuit omringende gemeenten de fiets kiezen om naar Groningen te komen. Daarom is de samenhang tussen stedelijke routes en de fietsroutesplus, zoals langs de Helperzoom, ook zo belangrijk. Ik zie dat de samenwerking tussen D66-wethouder Paul de Rook en D66-gedeputeerde Fleur Graper zich aan het uitbetalen is. Meer mensen op de fiets betekent minder oponthoud, minder uitstoot, betere volksgezondheid en winst in de publieke ruimte, omdat een parkerende of rijdende auto nou eenmaal een veel groter ruimtebeslag vraagt.’