Groen en natuur

D66 houdt bezuinigingen op natuur- en milieueducatie tegen

Dankzij een aangenomen amendement van D66 zette de gemeenteraad een streep door de voorgenomen bezuinigingen op natuur- en milieueducatie (NDE). Dit betekent dat ook de