Scooters van het fietspad

De gemeenteraad heeft in ruime meerderheid uitgesproken dat fietsers, voetgangers en scooters zoveel mogelijk gescheiden moeten worden. D66-raadslid Tom Rustebiel diende de motie in en daarin wordt het college opgeroepen om zonering in de binnenstad en scootervrije fietspaden te onderzoeken. Daarmee gaat een langgekoesterde wens van D66, PvdA en GroenLinks voor schone lucht en veilige fietspaden  in vervulling.

Tom is ontzettend blij met de bijna raadsbrede steun. ‘Samen met PvdA en GroenLinks stelden we schriftelijke vragen, kwamen er rondvragen en dienden we moties in rond dit onderwerp. We zijn er letterlijk al jaren mee bezig. Vorige week heeft Den Haag gemeenten de vrijheid gegeven ook scooters met een blauw kenteken te verplaatsen naar de rijbaan. Dat gaat het college nu verkennen. Maar ook een andere maatregel waar wij ons met de andere twee partijen al jaren hard voor maken, zonering in de binnenstad, wordt nu serieus onderzocht.’

Fijnstof

De discussie kwam in een stroomversnelling naar aanleiding van GGD-onderzoek, waaruit bleek dat scooters 20 tot 2.700 keer meer fijnstof uitstoten dan een bestelbus. Tom: ‘Volgens alle experts is de gezondheid van de Stadjer en zeker de fietser in gevaar. En wie al een longaandoening heeft, kan er bijna zeker zijn van dat hij extra klachten krijgt door fijnstof. Daar komt nog eens bij dat de scooters in de drukste fietsstad van Nederland ook voor andere problematiek en veiligheidsissues zorgen.’

GGD, Politie, Scooterbelang, BOVAG, RAI, Gemeente Amsterdam en Fietsersbond lieten in een expertmeeting van de Groningse raad vorige maand al hun licht schijnen over de situatie. Tom: ‘We hebben als raad een erg zorgvuldig pad bewandeld in aanloop naar dit besluit. Onze fracties kregen ook steeds meer de wind in de zeilen door alle landelijke aandacht en steun uit vooral de medische hoek voor deze beslissing, die er ook gewoon echt moest komen.’

Motie scootervrije binnenstad en fietspaden

De scooter met het blauwe kenteken is uniek in Europa en is primair ontstaan als reactie op de fietsinfrastructuur, die in Nederland naar internationale standaard zijn weerga niet kent. Tom: ‘We kregen ook steeds vaker het gevoel dat we al die nieuwe fietspaden mede voor de scooter aan het aanleggen waren. Ik wil naast PvdA en GroenLinks ook de mede-indieners van de motie 100% Groningen, ChristenUnie, Stadspartij, Student en Stad en Partij voor de Dieren net als alle andere betrokken ontzettend danken!’

In de motie roept de gemeenteraad het college op de twee sporen van zonering en scooter op de rijbaan te onderzoeken, rekening houdende met verkeersveiligheid voor alle partijen, maar ook duidelijkheid en redelijkheid. Tom: ‘Ik hoop dat in het voorjaar terugkomt waarna we een definitief besluit kunnen nemen.’