Groen en natuur

Bloedhete stad vraagt om meer groen

Het is al maanden goed toeven bij de Hoornse Plas, aan het stadsstrand en tot diep in de nacht op het terras. Toch is de warmte niet voor iedereen een zegen. Daarom moet Groningen aan de slag met het vergroenen en klimaatbestendig maken van de stad.

Het is een vrolijk gezicht, al dat zomervertier in de Groningse parken en langs het water. Het is ook niet voor niets, dat menig Stadjer nu Stadspark, Noorderplantsoen of de stranden verkiest boven de versteende stad. Daar is het al gauw vijf graden warmer dan in een groenere omgeving. En die hitteplekken zijn bedreigend voor kwetsbare mensen. Stadjers geven met hun toevlucht naar groene en natte plekken eigenlijk al aan, dat Groningen méér waterpartijen en groen nodig heeft. Want naast het tegengaan van klimaatverandering – bijvoorbeeld door te kiezen voor schoon vervoer en duurzame energie – moet de gemeente óók investeren in het opvangen van klimaatverandering.

Hete pleinen
Ik voel de verschillen op hete dagen zelf, als ik van Vinkhuizen naar De Held fiets via de natte stadsnatuur van de Eelderbaan. De temperatuur knalt zomaar vijf tot tien graden naar beneden. Wat een verschil met snikhete plekken zoals het versteende Damsterplein, het stadsbalkon bij het station, het beton rondom het voetbalstadion, de Grote Markt en veel wijkwinkelcentra. Zo moeten we in de toekomst niet meer gaan bouwen.

Groen bouwen
Er is méér groen nodig om de stad leefbaar te houden. En gelukkig komt dat er nu ook, bijvoorbeeld in de binnenstad, het Zuiderplantsoen én via een motie van D66 aan de Diepenring, waar parkeerplaatsen wijken voor groen. Maar dat is niet genoeg. Groningen heeft meer groene verblijfplekken nodig, schreven we eerder al in Dagblad van het Noorden. Maar door bijvoorbeeld belangrijke woningbouwprojecten verdwijnt er ook groen. Daar komt extra groen voor terug, maar we zullen ook op innovatievere manieren veel meer groen moeten toevoegen.

Leefbaarheid en biodiversiteit
Groene gevels, groene daken en groene oevers geven een krachtige impuls. Stadjers zijn er al mee bezig. Het is mooi om te zien, dat tuintjes en in woonstraten het ‘ontstenen’ een trend aan het worden is. Stadjers hebben wel door, dat groene daken, groene gevels en een groene tuin je huis lekker koel houden. Bovendien is natuurinclusief bouwen ook nog eens goed voor de biodiversiteit en leefbaarheid.

Bouwen met water
Een tweede impuls die Groningen nodig heeft is slimmer werken met water. De Onlanden stonden nog nooit zo droog als nu, maar bij veel regen zorgt het prachtige natuurgebied er wél voor dat we droge voeten houden. Ook een opnieuw meanderende Hunze kan extra water opvangen en het Stadspark is dit voorjaar aangepakt om meer water op te kunnen vangen. Daarnaast moet de focus op wateroverlast niet alleen zorgen voor de afvoer van water maar ook voor het vasthouden ervan, zodat het weer van pas komt bij droogte.

Klimaatadaptatie
D66 vroeg via een motie om een aanpak voor klimaatadaptatie. Momenteel voert de gemeente stresstesten uit, om te kijken waar en wat voor aanpak er nodig is. Maar dat klimaatadaptatie een belangrijke uitdaging vormt voor de nieuwe gemeente, is deze dagen duidelijker dan ooit. En met de komst van het VN-centrum van klimaatadaptatie naar Groningen zijn we het ook aan onze stand verplicht.