Geen categorie

Steun D66: geen biomassacentrale Zernike

D66 wil dat de gemeente Groningen alleen biomassa gebruikt uit de regio dat afkomstig is uit rest- en afvalhout. Dat voorstel doet de fractie vandaag bij de raadsvergadering.

De raad bespreekt de toekomst van het warmtenet in de stad, dat aanvankelijk is aangelegd voor geothermie. Omdat geothermie is afgeblazen, zoekt het college naar alternatieve verwarmingsbronnen. De voorkeur ligt bij restwarmte van bijvoorbeeld datacenters. Dat is echt circulair en duurzaam en lijkt ook een kansrijke optie. Bij biomassa hebben we de afgelopen jaren steeds onze vraagtekens geplaatst.

Biomassa is een warmtebron waarbij hout wordt verbrand om warmte op te wekken, onder meer bij kolencentrales. Dat wordt dan verkocht als duurzame energie, maar in veel van die gevallen leidt het gebruik van biomassa tot ontbossing en kap elders op de wereld, bijvoorbeeld in Zuid-Amerika. Daardoor kun je zelf mooie duurzame cijfers presenteren, maar als geheel gaat de wereld er niet door op vooruit.

In het voorstel dat D66 vandaag doet, wordt het college opgeroepen alleen biomassa uit de regio te gebruiken dat afkomstig is van reguliere snoei- en onderhoudswerkzaamheden of resthout. Hiermee voorkomen we twee dingen. Ten eerste dat dat er veel transport en daarmee uitstoot nodig is om het hout in Groningen te krijgen. En ten tweede dat er elders in Nederland of de wereld gekapt wordt voor onze centrale. Dat kunnen en willen we niet op ons geweten hebben.