Groen en natuur

D66 bepleit herstel van de Hunze

De stad Groningen heeft haar bestaan en rijke historie in hoge mate aan de rivier de Hunze te danken. Ironisch genoeg stopt de Hunze op dit moment bij Stad, al zijn her in der in Stad nog wel stukjes Hunze terug te vinden. Daarom stelt D66 samen met de PvdA voor om die verbinding weer te herstellen. Tom: “Het herstellen van de verbinding biedt kansen om grote landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten te realiseren”.

Herstelmogelijkheden

Er zijn de afgelopen jaren verschillende initiatieven opgestart om de oorspronkelijke loop van de Hunze weer te herstellen. Vanaf Euvelgunne kijkend naar Stad is de eerste grote te nemen barrière de Zuidelijke Ringweg. “We maken ons zorgen of er in de plannen voor de zuidelijke ringweg voldoende rekening is gehouden met de mogelijkheden tot het herstellen van de oorspronkelijke loop van de Hunze van Euvelgunne tot Eemskanaal”, aldus Tom.

Verbindingskansen

Dankzij ‘de laatste boer van Euvelgunne’ Thies Dijkhuis, die helaas niet meer onder ons is, is nabij Stad een groot stuk van het oorspronkelijke stroomdal onbebouwd gebleven. Daar zien de nabestaanden van Thies Dijkhuis kansen om de loop van de Hunze weer te herstellen. Tom: “De Hunze kan bijzonder van waarde zijn voor zowel de natuurlijke en de ruimtelijke verbinding tussen Stad en Ommeland, als voor de gemeente Groningen als prettig woon- en leefplek voor mens en dier”.